Cover template for Utilising Maori and Pacific pedagogies presentation

Presentation

Utilising Māori and Pacific pedagogies in literacy learning

AKO Workshop Training 36

ALNACC Resource

Utilising Māori and Pacific pedagogies in literacy learning

Cover template for Creating a space to talk about Tuakana Teina

Presentation

Creating a space to talk about Tuakana Teina pedagogy for tertiary educators

Ako Group discussion

ALNACC Resource

Creating a space to talk about Tuakana Teina pedagogy for tertiary educators

Cover template for Ranga framework presentation

Presentation

Ranga Framework

Cover template for The Ranga Framework info sheet

Supporting resource

The Ranga Framework/He Raranga Kaupapa

Video thumbnail The Ranga Framework He Raranga Kaupapa

Video

The Ranga framework/He Raranga Kaupapa

new tertiary teaching

ALNACC Resource

The Ranga Framework/He Raranga Kaupapa

Video thumbnail He Huarahi Whakamarama

Video

He Huarahi Whakamarama

Cover template for Whaia te iti Kahurangi

Presentation

Whaia te iti kahurangi: Aim high despite all difficulties

Cover template for He Huarahi Whakamarama

Presentation

He Huarahi Whakamarama/Pathway to Enlightenment

AKO 2018 group learning

ALNACC Resource

Putea Arapiki Ako projects

Cover template for He mana to te kupu presentation

Presentation

He mana tō te kupu: Re-engaging Māori with literacy

Cover template for He Mana to te Kupu paper

Paper

He mana tō te kupu: Re-engaging Māori with literacy

AKO Teaching circle outdoor

ALNACC Resource

He mana tō te kupu: Re-engaging Māori with literacy

See more