Video

Glenis Philip-Barbara – Tuia Te Ako 2012

Māori learner success
Published: 30 March 2012

Glenis Philip-Barbara’s (Ngāti Porou, Ngāti Uepōhatu) presentation was under the theme Te Reo Māori – Māori Language and was entitled, Ko te reo tonu te mauri o te mana Māori: Enabling powerful tertiary engagement with the language journey. Glenis Philip-Barbara is Chief Executive of the Maori language Commission, Te Taura Whiri i te Reo Māori.