Video

Tuia Te Ako 2021 | Dr Eruera Tārena

Māori learner success, Mātauranga Māori, Te Tiriti o Waitangi
Published: 30 June 2021

Dr Eruera Tārena from Tokona Te Raki Futures Collective discusses Te Tiriti-led innovation and using mātauranga Māori to create a better future for all.